0 0.00 
0 0.00 

Obowiązek informacyjny RODO

Cine gestionează datele dumneavoastră personale?

Operatorul, adică entitatea care gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal, este societatea GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna cu sediul social în Ostrowiec 10, 05-651 Chynów, denumită în continuare “Societatea”, care operează un magazin online disponibil la www.gofrex.com, denumită în continuare “Noi” sau “ESklep”).

Doriți să ne contactați pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale?
Scrieți-ne la biuro@gofrex.com sau contactați-ne prin poștă (GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna cu sediul social în Ostrowiec 10, 05-651 Chynów).

Cum am intrat în posesia datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Ni le-ați furnizat atunci când v-ați creat un cont, v-ați abonat la newsletter-ul nostru, dar și ulterior, prin plasarea de comenzi și efectuarea de tranzacții în ESkshop-ul nostru sau fizic la un târg de catering.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv:
– permiterea furnizării serviciului pe cale electronică și utilizarea deplină a ESstore, inclusiv procesarea comenzilor și a plăților pentru produsele achiziționate de pe ESstore;
– pentru a crea și gestiona contul (conturile) dumneavoastră, precum și pentru a permite gestionarea contului dumneavoastră, a tranzacțiilor și rezolvarea oricăror probleme tehnice;
– pentru a executa contractele de vânzare încheiate în ESklepu;
– pentru a gestiona reclamațiile în cazul în care faceți o astfel de reclamație;
– pentru a gestiona cererile de informații pe care ni le trimiteți (de exemplu, prin intermediul formularului de contact);
pentru a vă contacta în scopul furnizării de servicii sau al vânzării produselor noastre;
– asigurarea faptului că serviciile de plată sunt gestionate și procesate în mod corespunzător.

În plus, suntem obligați prin lege să prelucrăm datele dvs. în scopuri fiscale și contabile.

Odată ce v-ați dat consimțământul, prelucrăm datele dvs. personale și în următoarele scopuri:
– pentru a desfășura activități de marketing, inclusiv marketing direct;
– pentru a vă contacta prin e-mail, inclusiv în scopul activităților de marketing permise;
organizarea de concursuri și activități promoționale la care puteți participa;
stocarea datelor în module cookie.

Este important de menționat că vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Veți face acest lucru în același mod în care l-ați acordat. Atâta timp cât nu v-ați retras consimțământul, datele dvs. personale vor fi prelucrate de noi.
De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopurile indicate mai jos, pe baza intereselor legitime ale GOFREX, care sunt:
– pentru a efectua cercetări și analize ale ESkshop, de exemplu pentru a controla funcționalitatea magazinului nostru online, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre sau pentru a afla despre interesele și nevoile de bază ale vizitatorilor noștri;
– gestionarea solicitărilor și întrebărilor dumneavoastră, comunicate în principal departamentului de servicii pentru clienți și prin intermediul formularului de contact, în cazurile în care acestea nu sunt direct legate de executarea contractului nostru;
– pregătirea programelor de fidelizare, a concursurilor și a altor activități promoționale la care puteți participa;
– colectarea datoriilor; desfășurarea procedurilor judiciare, de arbitraj și de mediere;
– efectuarea de cercetări statistice;
– stocarea datelor în scopul păstrării evidenței și pentru a asigura responsabilitatea (capacitatea de a demonstra respectarea de către noi a obligațiilor legale).

Sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. personale?

Pentru a putea încheia și executa contractul încheiat între noi și pentru a vă oferi serviciul de menținere a unui
cont ESkshop, avem nevoie de următoarele date cu caracter personal:
– numele, adresa de e-mail, parola, adresa și numărul de telefon (pentru persoane fizice);
– adresa de e-mail, parola, numărul de telefon și informații despre companie și adresa acesteia (pentru un cont pentru companii).

În cazul în care – din anumite motive – nu furnizați datele personale menționate mai sus,
din păcate, nu vom putea încheia un contract cu dvs. În consecință, nu veți putea să faceți
achiziție sau să vă creați un cont la ESkshop.

În cazul în care legea o cere, vă putem solicita să furnizați și alte informații necesare
date necesare. Acestea pot fi din motive contabile sau fiscale. În afară de aceste cazuri, furnizarea de date
este voluntară.

Ce drepturi aveți față de compania noastră în ceea ce privește datele prelucrate?

Garantăm respectarea tuturor drepturilor dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.
Regulamentul privind protecția datelor, și anume drepturile de acces, rectificare și ștergere, restricționarea datelor prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, precum și dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dvs. datelor cu caracter personal.

Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus:
– în ceea ce privește cererea de rectificare: atunci când observați că datele dvs. sunt inexacte sau incomplete;
– în ceea ce privește solicitarea de ștergere: atunci când datele dvs. nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate de către societatea noastră; atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. datelor dumneavoastră; atunci când vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră; atunci când datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal; atunci când datele dvs. trebuie șterse pentru a respecta o obligație care decurge dintr-o dispoziție legală sau datele au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii electronice destinate copilului dumneavoastră;
– în ceea ce privește o cerere de restricționare a prelucrării datelor: atunci când observați că datele dumneavoastră sunt inexacte – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor pentru o perioadă care să ne permită să să verificăm corectitudinea acestor date; atunci când datele dvs. sunt prelucrate în mod ilegal,
dar nu doriți ca acestea să fie șterse complet; atunci când datele dvs. nu mai sunt necesare pentru noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar acestea vă pot deveni utile, de exemplu, pentru a vă apăra sau a vă revendica drepturile
pretenții; sau atunci când ridicați o obiecție cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră – până când se stabilește dacă datele dvs. legitimă motivele din partea noastră prevalează asupra motivelor obiecției dumneavoastră;
– în legătură cu o solicitare de portabilitate a datelor: în cazul în care prelucrarea datelor dvs. este efectuată pe baza consimțământului dvs. sau a unui contract încheiat cu dvs. și atunci când prelucrarea este efectuată în mod în mod automatizat.

Aveți dreptul de a depune o plângere în legătură cu prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea de supraveghere, care este Inspectoratul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (adresa:
Inspectoratul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, strada Stawki nr. 2, 00-193 Varșovia).

În ce situații vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră?

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:
– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe un interes legitim sau în scopuri statistice, iar opoziția se bazează pe situația specială în care vă aflați,
– datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate în scopuri de marketing direct, inclusiv sunt profilate în acest scop.
Rețineți că vă puteți exercita dreptul de opoziție începând cu 25 mai 2018.

Cu cine împărtășim datele dumneavoastră personale?

Împărtășim datele dvs. personale cu entități care ne sprijină în oferirea serviciilor
furnizate prin mijloace electronice și vânzări pe internet, respectiv cei care furnizează: servicii poștale și de curierat, servicii de plată, servicii de consultanță sau de audit, servicii de contabilitate, juridice etc.
servicii poștale și de curierat, servicii de plată, servicii de consultanță sau de audit, servicii de contabilitate, servicii juridice, care sprijină serviciul utilizatorilor și clienților ESklepu, ajută la promovarea ofertelor,
ne sprijină în campaniile de marketing. De asemenea, este posibil să furnizăm datele dvs. personale autorităților publice care luptă împotriva fraudei și a abuzurilor.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata contractului încheiat între noi și după ce se încheie contractul.
încetarea acestuia, în scopul:
– afirmarea pretențiilor legate de executarea contractului;
– îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv, în special, a obligațiilor fiscale și
contabile;
– combaterea fraudei și prevenirea fraudei;
scopuri statistice și de arhivare;
– pentru o perioadă maximă de 10 ani după încheierea contractului nostru.

Cu consimțământul dvs., păstrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing. Acest lucru se întâmplă până la vă retrageți consimțământul sau vă opuneți prelucrării.

Pe durata organizării și a duratei programelor de loialitate, a concursurilor și a altor
activități promoționale la care este posibil să participați – vom prelucra datele dvs. numai pentru durata acestora și pe durata soluționării de către noi a acordării premiilor.
În scopul responsabilizării, adică pentru a dovedi respectarea de către noi a dispozițiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vom păstra datele dvs. atât timp cât compania este este obligată să păstreze datele sau documentele care conțin datele. Aceasta este dictată de necesitatea de a documenta conformitatea cu cerințele legale și de a permite inspecția de către autoritățile publice.

Transferăm datele dvs. către centre din afara Spațiului Economic European?

În afara Spațiului Economic European, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către Google LLC.
Acest lucru se va face pe baza unor garanții legale adecvate, care sunt cele standard
clauze contractuale de protecție a datelor aprobate de Comisia Europeană.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod automat (inclusiv prin crearea de profiluri) într-un mod care vă afectează drepturile?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate prin mijloace automatizate (inclusiv crearea de profiluri).
Cu toate acestea, este important să clarificăm faptul că acest lucru nu va avea niciun efect juridic asupra dvs. sau nu vă va afecta în mod similar în mod material.
Profilarea datelor cu caracter personal de către compania noastră constă în prelucrarea datelor dvs. (inclusiv prin mijloace automatizate) prin utilizarea acestora pentru a evalua anumite informații despre dvs., în special în scopuri analitice și predictive menite să determine preferințele și interesele dvs.

    Coș
      Aplicați cuponul