0 0.00 

Privatumo politika

Pareiškimas apie duomenų apsaugą ir sutikimas, kad www.gofrex.com naudotų duomenis

Duomenų apsauga yra pasitikėjimo reikalas, o vartotojų pasitikėjimas mums yra labai svarbus. Siekdami užtikrinti, kad lankytojai jaustųsi saugūs lankydamiesi mūsų svetainėje, tvarkydami asmens duomenis griežtai laikomės įstatymų nuostatų. Šiuo metu norime jus informuoti apie mūsų duomenų rinkimo ir naudojimo principus. Toliau pateiktame duomenų apsaugos pareiškime informuojama, kokie naudotojo duomenys yra renkami mūsų svetainėse ir kurie iš šių duomenų, kaip jie tvarkomi ir į ką kreiptis susijusiais klausimais.

Tais klausimais, kuriems reglamentai netaikomi, Civilinio kodekso ir atitinkamų Lenkijos teisės aktų, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, ypač GDPR (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, 27 m. 2016 m. balandžio mėn. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančios Direktyvą 95/46/EB). 

1. Atsakingos šalies ir naudotojo teisės

Subjektas, atsakingas už asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą, kaip apibrėžta Federaliniame duomenų apsaugos įstatyme, yra įmonė GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka jawna ( toliau: GOFREX). Kaip atsakinga šalis, su Gofrex galite susisiekti šiais kontaktiniais duomenimis:

– Paštu šiuo adresu: GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska civilinės teisės bendrija, ul. Ostrowiec g. 10, 05-651 Chynów

– Telefonu: +48 88 323 33 88

– El. paštu biuro@gofrex.com

Vartotojas gali bet kada gauti nemokamą informaciją apie pas mus saugomus savo duomenis, taip pat pasinaudoti teise taisyti, blokuoti ar ištrinti savo duomenis. Šiuo tikslu naudokite aukščiau nurodytus kontaktinius duomenis.

Jei vartotojas nesutinka, kad Gofrex tvarkytų ar naudotų jo duomenis pagal šias duomenų apsaugos nuostatas arba kai tai susiję su individualia veikla, jis gali pateikti savo prieštaravimą elektroniniu paštu, telefonu ar laišku, taip pat nurodytais kontaktiniais duomenimis.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

Asmens duomenys – tai duomenys, susiję su materialiniais arba asmeniniais ryšiais su konkrečiu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu. Tai apima, pavyzdžiui, vardą, pavardę, telefono numerį, adresą ir visus pagrindinius duomenis, kuriuos mums pateikėte registruodamiesi ir kurdami kliento paskyrą.

2.1 Kliento paskyra Kiekvienam klientui, kuris užsiregistruoja mūsų svetainėje naudodamas „Sukurti paskyrą“, sukuriame kliento paskyrą, t.y. slaptažodžiu apsaugotą tiesioginę prieigą prie pas mus saugomų vartotojo pagrindinių duomenų. Čia vartotojas, be kita ko, gali matyti savo įvykdytus, laukiančius ir neseniai išsiųstus užsakymus arba tvarkyti savo asmeninius duomenis ir naujienlaiškį.

2.1.1 Kliento paskyros sukūrimas

Registruojant kliento paskyrą, privaloma pateikti šiuos duomenis (būtina informacija):

– el. pašto adresas

-slaptažodis

-pavadinimas

-pavadinimas

– sutikimo ir duomenų apsaugos nuostatos

Atsiskaitymo ir pristatymo adresas turėtų būti pateikiamas tik pateikiant užsakymą. Mums reikia teisingo jūsų vardo, pavardės, adreso ir mokėjimo informacijos, kad galėtume apdoroti jūsų užsakymą. Mums reikalingas jūsų el. pašto adresas, kad galėtume patvirtinti užsakymo gavimą ir išsiuntimą, taip pat bendrai su jumis bendravimui. Be to, mes naudojame jūsų el. pašto adresą, kad galėtume jus identifikuoti (kaip jūsų prisijungimo vardą), kai prisijungiate prie savo kliento paskyros.

2.1.2. Kliento paskyros naudojimas

Vartotojas gali naudoti savo kliento paskyrą, kad prisijungtų prie Gofrex internetinės parduotuvės. Vartotojo duomenys į šias paslaugas perduodami tik vartotojui prie jų prisijungus. Paslaugų, kurių nesiūlo GOFREX s.c., atveju, duomenų perdavimas vyksta tik gavus vartotojo sutikimą, kuris gali būti duotas kaip prisijungimo proceso dalis.

Jei vartotojas neatsijungia nuo savo kliento paskyros, jis lieka automatiškai prisijungęs. Ši funkcija leidžia naudotis kai kuriomis mūsų paslaugomis iš naujo neprisijungiant prie savo kliento paskyros. Saugumo sumetimais vartotojo prašoma dar kartą įvesti slaptažodį, pavyzdžiui, keičiant asmeninius duomenis ar pateikiant užsakymą.

2.2 Jūsų asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

Mes renkame, išsaugome ir apdorojame naudotojo duomenis kaip pirkimo paslaugos dalį, įskaitant visas vėlesnes garantijas, kad galėtume teikti savo paslaugas techninio administravimo poreikiams, mūsų savo rinkodaros tikslais (plačiau šia tema 2.3 skyriuje) ir užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms bei sukčiavimui. Vartotojų asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tada, kai tai leidžia teisės aktai, įskaitant tikslus, susijusius su sutarties vykdymu ar atsiskaitymu, rinkodaros tikslais arba gavus išankstinį vartotojo sutikimą. Pavyzdžiui, vykdydami užsakymus su mumis bendradarbiaujantys paslaugų teikėjai (pvz., vežėjas, logistikos įmonė, bankai) gauna reikiamus duomenis užsakymui ir užsakymui apdoroti. Tokiu būdu pateiktus duomenis paslaugų teikėjas gali naudoti tik savo užduoties vykdymo tikslais.

2.3 Naudotojo duomenų naudojimas reklamos tikslais

Be duomenų apdorojimo kaip pirkimo paslaugos „Gofrex“ internetinėje parduotuvėje dalis, mes taip pat naudojame jūsų duomenis šiais tikslais: nuolat optimizuoti jūsų pirkinius kaip dalį patogus klientui ir individualus pasiūlymas; kad galėtume susisiekti su jumis dėl užsakymų ir tam tikrų produktų bei rinkodaros kampanijų; ir rekomenduoti produktus ar paslaugas, kurie gali jus sudominti.

Šiam tikslui naudojame gautą informaciją, pavyzdžiui, el. laiškų gavimo ir skaitymo patvirtinimą, informaciją apie vartotojo galutinį įrenginį, interneto ryšį, operacinę sistemą ir platformą , apsilankymo svetainėje ar peržiūrėtų produktų datą ir laiką bei informaciją, kurią gauname iš jūsų (įskaitant informaciją, kuri pateikiama arba sugeneruojama automatiškai). Be to, naudojame jūsų užsakymų istoriją.

Vartotojas gali bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami reklamos tikslais arba jie būtų susiję su individualia veikla, neapmokestindamas jo kitų išlaidų nei išlaidos informacijos pateikimo pagal bazinį tarifą. Tam pakanka teksto pranešimo 1 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu, telefonu, laišku).

2.3.1 Naujienlaiškis

Naujienlaiškiui siųsti naudojame vartotojo pateiktą el. pašto adresą. Čia būtinas vartotojo patvirtinimas, kurį sudaro jo, kaip el. pašto adreso savininko, sutikimas gauti naujienlaiškį.

Jei vartotojas nori atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, jis gali bet kada atšaukti savo sutikimą nepatirdamas kitų išlaidų nei informacijos pateikimas pagal pagrindinį tarifą. Tam pakanka teksto pranešimo 1 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu, laišku). Žinoma, kiekviename naujienlaiškyje yra nuoroda, leidžianti atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos.

2.3.2 El. laiškai su rekomenduojamais produktais

Jei įsigijote iš Gofrex internetinės parduotuvės, gausite nuolatinius el. laiškus iš mūsų su rekomenduojamomis prekėmis. Šios žinutės siunčiamos neatsižvelgiant į tai, ar vartotojas užsiprenumeravo naujienlaiškį, ar ne. Tokiu būdu norime suteikti vartotojui informaciją apie produktus iš mūsų pasiūlymo, kurie jį galėtų sudominti, atsižvelgiant į jo naujausius pirkinius.

Jei norite atsisakyti gauti informaciją apie rekomenduojamus produktus arba apskritai reklaminę informaciją iš mūsų, galite bet kada atšaukti savo sutikimą nepatirdami kitų nei mokesčiai. informacijos pateikimo pagal bazinį tarifą. Tam pakanka teksto pranešimo 1 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu, telefonu, laišku). Žinoma, kiekviename el. laiške yra prenumeratos atsisakymo nuoroda.

2.3.3 Reklamjuostės reklamavimas

Naudotojo apsilankymo metu surinktus duomenis taip pat naudojame tam, kad būtų rodoma vadinamoji. banerio reklama. Tai yra skelbimai, nukreipiantys į trečiųjų šalių svetaines. Šiame skelbime dažniausiai naudojami slapukai arba pikseliai. Mūsų tikslas yra sukurti tokį reklamos pasiūlymą, kuris būtų patrauklus ir naudingas vartotojui, todėl banerinės reklamos metu vartotojas pirmiausia gali matyti produktus, kuriuos jis jau peržiūrėjo mūsų svetainėje arba panašius į tuos, kuriuos jis žiūrėjo anksčiau ( vadinamasis pakartotinis nukreipimas). Reklamjuostei reklamuoti naudojame tik pseudoniminius duomenis; tiesioginė informacija apie vartotoją (pvz., vardas arba el. pašto adresas) slapukuose neišsaugoma.

Daugiau informacijos apie slapukus, pikselius ir pakartotinį taikymą rasite šios politikos 3 ir 6 skyriuose.

2.3.4 Konkurencijos, rinkos tyrimai ir nuomonės apklausos

Konkursų metu naudojame vartotojo duomenis, kad praneštume apie laimėjimus ir reklamuotume savo pasiūlymą. Išsami informacija pateikiama konkretaus konkurso dalyvavimo sąlygose.

Be to, jūsų duomenis naudojame rinkos ir nuomonės tyrimams atlikti. Rinkos tyrimų ir nuomonių apklausų metu surinktų duomenų nenaudojame reklamos tikslais. Išsamios instrukcijos (ypač susijusios su vartotojų duomenų analize) pateikiamos informacijoje apie konkretų tyrimą arba toje vietoje, kur vartotojas įveda savo duomenis. Vartotojo apklausose pateikti atsakymai nėra bendrinami su trečiosiomis šalimis ir neskelbiami.

Vartotojas gali bet kada prieštarauti, kad visi duomenys būtų naudojami rinkos ir nuomonės tyrimams atlikti arba kai tai susiję su atskira veikla, neapmokestindamas jo kitų išlaidų nei išlaidos informacijos teikimo pagal pirminį tarifą. Tam pakanka teksto pranešimo 1 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu, laišku). Žinoma, kiekviename apklausos el. laiške yra prenumeratos atsisakymo nuoroda.

3. Slapukai (slapukai)

Slapukų priėmimas yra būtina sąlyga norint naudotis mūsų svetainėmis. Tačiau jei užblokuosite slapukų naudojimą, mūsų svetainė veiks tik su ribotomis funkcijomis.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli failai, išsaugoti naudotojo duomenų laikmenoje, kuriuos naudoja vartotojo naršyklė tam, kad išsaugotų tam tikrus nustatymus ir duomenis, kad būtų galima keistis su mūsų sistema. Yra dviejų tipų slapukai, vadinamieji seanso slapukai, kurie ištrinami vartotojui uždarius naršyklę, ir laikinieji/nuolatiniai slapukai, kurie išsaugomi ilgesnį laiką arba visam laikui vartotojo duomenų laikmenoje. Išsaugodami šiuos failus galime tinkamai paruošti savo svetaines ir savo pasiūlymą atsižvelgiant į vartotojų pageidavimus. Taip naudotojui lengviau naudotis svetaine, pavyzdžiui, išsaugomi tam tikri vartotojo duomenys, kad nereikėtų jų kiekvieną kartą teikti.

Kokius slapukus naudoja Gofrex?

Dauguma mūsų naudojamų slapukų automatiškai ištrinami iš kompiuterio standžiojo disko naršyklės seanso pabaigoje (vadinamieji seanso slapukai). Pavyzdžiui, seanso slapukai naudojami siekiant pasiūlyti vartotojui pirkinių krepšelio funkciją daugelyje svetainės puslapių. Be to, mes taip pat naudojame slapukus, kurie yra saugomi jūsų kompiuterio standžiajame diske. Kito apsilankymo metu svetainė automatiškai atpažįsta vartotoją ir jam pageidaujamą informaciją bei nustatymus. Laikinieji ir nuolatiniai slapukai (saugojimo laikotarpis nuo 1 mėnesio iki 10 metų) išsaugomi vartotojo kompiuterio kietajame diske, o po tam tikro laiko automatiškai ištrinami. Šie slapukai naudojami tam, kad mūsų pasiūlymas būtų dar efektyvesnis, saugesnis ir patogesnis vartotojui. Šių failų dėka vartotojui galima pateikti jo pomėgiams pritaikytą informaciją. Vienintelis slapukų tikslas – kiek įmanoma labiau pritaikyti mūsų pasiūlymą kliento lūkesčiams ir taip palengvinti jam naršymą mūsų svetainėje.

Kokie duomenys saugomi slapukuose?

Gofrex naudojami slapukai saugo tik pseudonimuotus duomenis. Aktyvuojant slapuką, jam priskiriamas identifikavimo numeris, šiam identifikaciniam numeriui nepriskiriant vartotojo asmens duomenų. Vardas, IP adresas ar panašūs vartotojo duomenys, leidžiantys tiesiogiai priskirti slapuką vartotojui, slapuke nesaugomi. Remdamiesi slapukų technologija, gauname tik pseudoniminę informaciją, pavyzdžiui, kuriuose mūsų parduotuvės puslapiuose vartotojas lankėsi, kokius produktus peržiūrėjo ir pan.

Kas yra taikymas vietoje?

Slapukų technologijos pagrindu Gofrex svetainėse renkami duomenys, siekiant optimizuoti mūsų reklamą ir visą internetinės parduotuvės pasiūlą. Šie duomenys nenaudojami vartotojui identifikuoti, o naudojami tik pseudoniminei svetainės naudojimo analizei. Šios technologijos dėka galime pateikti jums reklamą ir/ar specialius pasiūlymus bei paslaugas, kurių turinys pagrįstas informacija, gauta analizuojant pelės paspaudimus (pavyzdžiui, reklama, atsirandanti dėl to, kad vartotojas tik peržiūrėjo burbulinių vaflių keptuvės pastarosiomis dienomis). Mūsų tikslas – sukurti vartotojui kuo patrauklesnį internetinį pasiūlymą ir pateikti jo interesų sritis atitinkančią reklamą.

Ar taip pat naudojami trečiųjų šalių slapukai?

Gofrex bendradarbiauja su kai kuriomis reklamos įmonėmis, kad padėtų padaryti svetaines patrauklesnes vartotojams. Todėl lankantis interneto svetainėse į vartotojo kompiuterio standųjį diską įrašomi ir partnerių įmonių slapukai. Tai laikini/nuolatiniai slapukai, kurie automatiškai ištrinami po tam tikro laiko. Laikinieji ir nuolatiniai slapukai (saugojimo laikotarpis nuo 14 dienų iki 10 metų) išsaugomi vartotojo kompiuterio kietajame diske, o po tam tikro laiko automatiškai ištrinami. Įmonių partnerių slapukuose taip pat yra tik pseudonimizuoti duomenys, dažniausiai anoniminiai. Pavyzdžiui, informaciją apie tai, kokius produktus peržiūrėjote, ar įsigijote, kokių produktų ieškojote ir pan. Kai kurie mūsų partneriai taip pat renka informaciją apie tai, kokiuose puslapiuose lankėtės anksčiau arba kokiais produktais domėjotės kad galiausiai būtų rodomi skelbimai, kurie geriausiai atitiks jūsų poreikius. jo interesus.

Pakartotinis taikymas

Mūsų svetainėse naudojama vadinamoji pakartotinio taikymo technologija. Naudojame šią technologiją, kad galėtume pasiūlyti vartotojams patrauklesnį internetinį pasiūlymą. Tai leidžia mūsų parduotuve ir mūsų gaminiais susidomėjusiems vartotojams pateikti atitinkamą reklamą mūsų partnerių svetainėse. Manome, kad suasmenintos, su interesais susijusios reklamos rodymas vartotojui apskritai yra patrauklesnis nei tokio individualaus ryšio neturinti reklama. Šios reklaminės medžiagos pateikimas mūsų partnerių svetainėse yra pagrįstas slapukų technologija ir ankstesnio vartotojų elgesio analize. Ši reklamos forma vykdoma visiškai anonimiškai.

Kai naudojatės mūsų svetaine, slapukai naudojami duomenims apie vartotojų elgesį rinkti, išsaugoti ir naudoti. Be to, slapukuose esantys vartotojo duomenys išsaugomi pasibaigus naršyklės seansui ir, pavyzdžiui, naudojami kito apsilankymo svetainėje metu.

Kaip blokuoti slapukus?

Jūsų naršyklėje yra nustatymai, leidžiantys priimti slapukus tik tuo atveju, jei sutinkate. Tokiu būdu galite užkirsti kelią slapukų išsaugojimui ateityje. Norėdami sutikti su Gofrex slapukų naudojimu blokuodami trečiųjų šalių slapukų naudojimą, naršyklės nustatymuose pasirinkite parinktį „Blokuoti trečiosios šalies svetainės slapukus“.

Paprastai žiniatinklio naršyklės meniu juostoje pagalbos funkcija pateikia informaciją, kaip atmesti naujus ir išjungti išsaugotus slapukus.

4. Žurnalo failai

Kiekvieno apsilankymo Gofrex svetainėse metu žiniatinklio naršyklė pateikia duomenis apie vartotojo elgesį, kurie saugomi žurnalo failuose, vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose. Tokiu būdu išsaugotuose duomenų įrašuose yra šie duomenys: gavimo data ir laikas, atverto puslapio pavadinimas, IP adresas, persiuntimo URL (puslapio, iš kurio buvo nukreiptas vartotojas, adresas), atsisiųstų duomenų kiekis, taip pat kaip informaciją apie naudojamą žiniatinklio naršyklės produkto versiją.

Mes analizuojame šiuos žurnalo failų duomenų įrašus, siekdami optimizuoti pasiūlymą ir padaryti Gofrex parduotuvę kuo patogesnę, taip pat greičiau aptikti ir ištaisyti klaidas ir valdyti serverio našumą. Be to, naudojame žurnalo failų duomenų įrašus, kad apsaugotume nuo atakų prieš mūsų „Gofrex“ parduotuvę, pvz., kaip dalį vadinamųjų paskirstytų paslaugų atsisakymo atakų, kuriomis siekiama užblokuoti prieigą prie mūsų parduotuvės per daug užklausų.

5. Žiniatinklio analizė

Siekdami nuolat optimizuoti ir tobulinti savo pasiūlymą, naudojame vadinamąsias stebėjimo technologijas. Šiuo tikslu naudojame Google Analytics ir Webtrekk.

5.1 Google Analytics

Ši svetainė naudoja žiniatinklio analizės įrankį Google (Universal) Analytics, kurį sukūrė Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics naudoja metodus, kurie leidžia analizuoti, kaip vartotojas naudojasi svetaine, pavyzdžiui, slapukus, kurie yra tekstiniai failai, saugomi vartotojo kompiuteryje. Tokiu būdu sugeneruota informacija apie Jūsų apsilankymą šioje svetainėje dažniausiai perkeliama į Google serverį JAV ir ten saugoma. Jei šioje svetainėje suaktyvinamas IP anonimizavimas, „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą prieš perduodant jį Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas perkeliamas į Google serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Anoniminis IP adresas, kurį naudotojo naršyklė siunčia kaip „Google Analytics“ dalį, nėra derinamas su kitais „Google“ duomenimis. Galite neleisti, kad slapuko generuojami duomenys, susiję su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), būtų siunčiami „Google“ ir „Google“ neapdorotų šių duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį rasite šioje nuorodoje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt .

Arba taip pat galite spustelėti šią nuorodą, kad ateityje „Google Analytics“ nerinktų duomenų šioje svetainėje. Tada naudotojo įrenginyje išsaugomas atsisakymo slapukas. Ištrynę slapukus, dar kartą spustelėkite nuorodą.

5.2 Webtrekk

Be to, statistinei svetainių analizei naudojame technologijas iš Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlynas (www.webtrekk.de). Naudodami Webtrekk paslaugas renkame statistinius duomenis apie naudojimąsi mūsų internetiniu pasiūlymu. Šie duomenys naudojami nuolat optimizuojant ir tobulinant Gofrex parduotuvę bei mūsų pasiūlymą, kad ji būtų patrauklesnė vartotojui. „Webtrekk GmbH“ yra sertifikuota „TÜV Saarland“ dėl „Gofrex“ naudojamos žiniatinklio valdymo programinės įrangos duomenų apsaugos. Visų pirma tikrinimas ir sertifikavimas apėmė sekimo duomenų rinkimą ir apdorojimą, atsižvelgiant į duomenų apsaugos ir duomenų saugumo principų laikymąsi. Naudojant šias svetaines, renkami ir analizuojami vartotojo naršyklės perduodami duomenys. Šiuo tikslu naudojama slapukų ir vadinamųjų pikselių technologija, integruota į kiekvieną svetainę. Tokiu būdu renkami šie duomenys: užklausa (vadinamo failo pavadinimas), naršyklės tipas ir versija, naršyklės kalba, naudojama operacinė sistema, vidinė naršyklės lango skiriamoji geba, ekrano skiriamoji geba, Javascript aktyvinimas, Java įjungta/išjungta, įjungti slapukai /išjungta, spalvų gylio nukreipimo URL, IP adresas (išsaugomas tik anoniminiu būdu ir ištrinamas iš karto po naudojimo), apsilankymo laikas, paspaudimai, užsakymo vertės, krepšeliai ir anoniminis formos turinys (pvz., ar buvo pateiktas telefono numeris, ar ne). Tiesioginis asmens tapatybės nustatymas neleidžiamas bet kuriuo metu. Tokiu būdu surinkti duomenys naudojami kuriant anoniminius vartotojų profilius, kurie yra interneto statistikos pagrindas. Duomenys, surinkti naudojant Webtrekk technologiją, nenaudojami šių svetainių naudotojo tapatybei nustatyti be aiškaus vartotojo sutikimo ir asmens, turinčio nurodytą slapyvardį, niekada nejungiami su asmens duomenimis.

Sutikimas, kad Webtrekk rinktų ir saugotų duomenis, gali būti bet kada atšauktas ir galioja ateityje. Atidarykite šią nuorodą: https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out- Webtrekk

Patvirtinus nuorodą, į vartotojo duomenų laikmeną patalpinamas vadinamasis atsisakymo slapukas. Jis galioja 5 metus. Atkreipkite dėmesį, kad ištrynus visus slapukus iš savo kompiuterio, bus ištrintas ir atsisakymo slapukas, t. y. norint, kad sutikimo dėl Webtrekk anoniminio duomenų rinkimo atšaukimas ir toliau būtų aktyvus, atsisakymo slapuką reikia įdėti dar kartą. Atsisakymo slapukas yra susietas su tam tikra naršykle tam tikrame kompiuteryje. Jei lankotės mūsų svetainėse iš namų ir darbo arba naudodamiesi skirtingomis naršyklėmis, skirtingose ​​naršyklėse ir kompiuteriuose turite suaktyvinti atsisakymo slapuką.

6. Trečiųjų šalių vykdomas pakartotinis taikymas ir duomenų rinkimas reklamjuosčių reklamai

Kaip pakartotinio taikymo ir reklaminių antraščių reklamavimo dalis, mes naudojame trečiųjų šalių paslaugas, kurios mūsų svetainėje naudoja slapukus. Tai šios įmonės:

– „Doubleclick by Google“, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , JAV; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

– Nugg.ad GmbH, Rotherstr. 16, 10245 Berlynas; https://www.nugg.ad/en/privacy/general-information.html

– Adform Germany GmbH; Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburgas, Vokietija; http://site.adform.com/privacy-policy/en/

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ; https://www.facebook.com/about/privacy

– Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paryžius, Prancūzija; http://www.criteo.com/en/privacy/

– The Rubicon Project Ltd., Walmar House, 5th Floor, 296 Regent St., Londonas, W1B 3HR, Jungtinė Karalystė; http://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out /

– Yieldlab AG, Colonnaden 41. 20354 Hamburgas, Vokietija; http://www.yieldlab.de/meta-navigation/data-protection/

– Xaxis, Inc., 132 West 31 Street, 9th Floor, Niujorkas, NY 10001, JAV; https://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy-en

7. Saugus duomenų perdavimas

Jūsų asmeninę informaciją saugiai perduodame naudodami šifravimą. Tai taip pat taikoma užsakymo procesui ir kliento prisijungimui. Naudojame TLS (Transport Layer Security) arba SSL (Secure Socket Layer) kodavimo sistemą.

Be to, mūsų svetainės ir kitos sistemos yra saugomos nuolatinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kad naudotojo duomenys neprarastų, sunaikintų, nepasiektų, pakeistų ar nepaskleistų pašalinių asmenų.

8. Baigiamosios nuostatos

Kiekvieną kartą, kai lankotės „Gofrex“ svetainėje, naršote joje arba joje apsiperkate, sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 1997 m. rugpjūčio 29 d. Įstatymą dėl asmens duomenų apsaugos kartu su jo pakeitimais ir susijusiais kompetentingo ministro nuostatais.

    Krepšelis
      Taikyti kuponą